ساعت کاری

          روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 17

          پنج شنبه از ساعت 9 الی 13

آدرس : شیراز – خیابان شهید فقیهی ( صورتگر ) – حد فاصل چهار راه معدل و هدایت – ساختمان زرین – رادنیک

تلفن ویژه : 32101-071

تلفن : 32323000- 071

 

پشتیبانی در ساعات غیر اداری : 09371242007

 بخش داخلی
 فروش  101
 پشتیبانی و شارژ  102
 امور نمایندگان  103